Zastupitelstvo a komise

Jméno Funkce Člen
Ing. Iva Dostálová starostka bez pol.př
Ing. Václav Němec místostarosta bez pol. př.
Ing. Lukáš Menc člen zastupitelstva bez pol.př
Věra Kroutilová člen zastupitelstva bez pol.př
MUDr. Zdeňka Janovská člen zastupitelstva bez pol.př
Věra Pilařová člen zastupitelstva bez pol. př.
Jan Svoboda člen zastupitelstva bez pol.př

KONTROLNÍ VÝBOR:
Vedoucí: Jan Svoboda
Členové: Pavel Kábele
Věra Kroutilová
Hynek Odvárka
Milan Linhart
Náplň činnosti:

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městyse
  • kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky městyse
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městyse na úseku samostatné působnosti
  • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městyse

 


 

FINANČNÍ VÝBOR:
Vedoucí: Věra Pilařová
Členové: Soňa Licková
Kateřina Kábelová
Hana Měkotová
Josef Janotka
Náplň činnosti:

  • kontroluje hospodaření příspěvkových organizací (základní a mateřská škola)
  • provádí inventarizaci majetku městyse
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městyse

 


 

KOMISE PRO KULTURU A SPORT:
Vedoucí: Věra Kroutilová
Členové: Václav Slavík
Ivana Dudychová
Veronika Bačkovská
Iva Freiová
Náplň činnosti:

  • předává informace do „Trhovokamenického občasníku“
  • pořádá kulturní a společenské akce
  • plní další úkoly, jimiž ji pověřilo zastupitelstvo městyse