Pověřené úřady

Pověřený úřad s rozšířenou působností : Hlinsko
  Městský úřad Hlinsko
Poděbradovo nám. l
539 01 Hlinsko
Tel.: 469 315 300
e-mail: město@hlinsko.cz
web: http: //ww.hlinsko.cz

Stavební úřad : Hlinsko
  Městský  úřad Hlinsko
Adámkova 554, 539 01 Hlinsko
Tel: 469 326 134
e-mail: stavebni@hlinsko.cz

Finanční úřad : Hlinsko
  Finanční úřad Hlinsko
Wilsonova 834, 539 01 Hlinsko
Tel.: 469 360 111
e-mail: podatelna@hli.hk.ds.mfcr.cz

Úřad práce : Chrudim
  Pardubická 310
537 01 Chrudim
tel: 950 119 441
e-mail: chrudim@up.mpsv.cz
detašované pracoviště Hlinsko
  Poděbradovo nám.  1570
539 01 Hlinsko
tel.: 950 119 220 až 225

 


Okresní správa sociálního zabezpečení : Chrudim
  OSSZ Chrudim
V Hlinikách 1172
537 01 Chrudim
Tel.: 469 605 211

Správa CHKO Železné hory :  Nasavrky
  Správa CHKO Železné hory
Zámek 1
538 25 Nasavrky
Tel.: 469 677 420, 469 677 729
e-mail: zelhory@schkocr.cz

Vojenská správa : Pardubice
  Územní vojenská správa Pardubice
Pražská ul.
530 02 Pardubice
tel.: 973 242 246
e-mail: uvs.pardubice@army.cz

Okresní archiv : Chrudim
  Státní okresní archiv Chrudim
Filištínská 37
537 01 Chrudim
E-mail: oku@chr.czn.cz

Okresní soud : Chrudim
  Okresní soud Chrudim
Všehrdovo nám. 45
537 01 Chrudim
Tel.: 469 669 711

Katastrální úřad : Chrudim
  Katastrální úřad Chrudim
Novoměstská 172
537 01 Chrudim
Tel.: 469 660 111

Zemědělská agentura : Chrudim
  Ministerstvo zemědělství
Zemědělská agentura a pozemkový úřad
Oddělení Zemědělská agentura
Poděbradova 909
538 01 Chrudim
E-mail: za_chrudim@mze.cz
Tel.: 469 699 111,  Fax.: 469 623 084
Pozemkový úřad : Chrudim
  Ministerstvo zemědělství Zemědělská agentura a pozemkový úřad
Oddělení Pozemkový úřad
Poděbradova 909
538 01 Chrudim
E-mail: pu_chrudim@mze.cz

Tel.: 469 699 128,  Fax.: 469 623 084
Pozemkový úřad vyřizuje pozemkové úpravy a restituce.


Pozemkový fond : Chrudim
  Pozemkový fond ČR
Poděbradova 909
537 01 Chrudim
Tel.: 469 620 625, fax.: 469 621 352
Pozemkový fond zajišťuje správu a prodej státní zemědělské půdy.