Sbor dobrovolných hasičů

 

Hasičská soutěž na Zubří
Hasičská soutěž na Zubří

Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1876 a jeho činnost nebyla od té doby přerušena. V současnosti má 86 členů, z toho 15 je zařazeno do výjezdové jednotky. Jednotka sboru je zařazena do kategorie JPO III. Je schopna provést zásah vodou a to za pomoci vlastní cisternové automobilové stříkačky, zorganizovat dálkovou dopravu vody na místo zásahu. Vyškolené družstvo je schopno zasáhnout v dýchací technice, případně i v protichemických oblecích a provést další záchranné a protipožární činnosti.

Výzbroj jednotky SDH Trhová Kamenice se skládá z cisternových automobilových stříkaček CAS 32 Tatra 815 a CAS 25 Škoda 706 RTHP, dopravní automobil DA 8 Volkswagen Caravelle 2,5 TDI a nově DA – L1Z – Ford Tranzit 4×2. Dále také vlastníme přenosné motorové stříkačky PS 8,  PS 12 a PS15, motorovou pilu,  plovoucí čerpadlo a raft, který se osvědčil při povodních. SDH se kromě aktivit spojených se zásadami, teoretickými a praktickými nácviky a činnosti pro obec, účastní i soutěží v požárním sportu.

Naše organizace úspěšně spolupracuje i se zahraničními kolegy z partnerských měst naší obce. Vzájemně se navštěvujeme a vyměňujeme si své zkušenosti při hasičských oslavách a výročích. Spolupracujeme i s dětskými organizacemi, navštěvujeme letní dětské tábory, besedujeme s dětmi a předvádíme svoje dovednosti a techniku.

Velitel jednotky Jan Dostál
Mobil +420 724 132 788
Web sdh.trhovakamenice.cz
Web mladých hasičů http://sdh-mh-trhovakamenice.blog.cz/

Fotografie

VVH SDH Trhová
Kamenice – 8. 1. 2011
Hasičská soutěž
2010
Hasičská soutěž
na Zubří