Ověření podpisů a listin

Ověřování podpisů – legalizace

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.

Co musíte předložit:

  • platný občanský průkaz nebo cestovní doklad ČR
  • listinu, na které má být podpis ověřen

Správní poplatek: 30 Kč za ověření jednoho podpisu

 Ověřování listiny – vidimace

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (vidimovaná listina) se doslova shoduje s předloženou listinou.

Co musíte předložit:

  • listinu, která má být ověřena
  • listinu, z níž byla listina k ověření pořízena

Správní poplatek: 30 Kč za ověření 1 stránky listiny

Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.