Mateřská škola

Základní informace
Název  školy : Mateřská škola , Trhová Kamenice, okres Chrudim
Adresa  : U Sklárny 129
Součásti školy : Mateřská školaŠkolní jídelna
IČO:   71006249
E-mailová adresa : makovska.ivana@seznam.cz
Telefon:  469 333 163
Ředitelka školy :  Ivana Makovská
www: www.mstrhovakamenice.webnode.cz

 

 

Budova Mateřské školy v Trhové Kamenici se nachází u lesa a je obklopena velkou zahradou. V současné době jsou v provozu dvě třídy s provozem celodenním a polodenním. MŠ navštěvují děti nejen z Trhové Kamenice, ale i ze spádových obcí, a to Rohozná, Rváčov, Možděnice, Dřevíkov, Svobodné Hamry a Petrkov.

Kapacita MŠ je 55 dětí. Zpravidla jsou přijímány děti smyslově, tělesně a duševně zdravé, starší tří let. Pracují zde tři kvalifikované učitelky, školnice, uklízečka, kuchařka a topič

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotnímu vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.

Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání.

Nabízíme kvalitní standardní a širokou nadstandardní péči o všechny děti naší školy. Mezi oblíbené a pravidelně se opakující akce patří Drakiáda, vánoční posezení s dětmi a rodiči, vystoupení k Svátku matek, Malá maturita, Týden s čarodějnicí, plavecký výcvik, výlety, lerngymnastika (cvičení proti poruchám učení), výstavy, … Velkou pozornost věnujeme spolupráci s rodiči.

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě šťastné a spokojené.

Všechno, co doopravdy potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské školce

R. Fulghum

 

SOUBORY PDF:

Stále trvá :

–          kroužek – flétny

–          kroužek – grafomotorika pro předškoláky

Uskutečnilo se :

LEDEN 2015

–          lyžařský výcvik

–          návštěva v základní škole  při dni otevřených dveří

ÚNOR 2015

–          dokončení lyžařského výcviku

 

Připravujeme :

BŘEZEN 2015

–          zahájení plaveckého výcviku  (březen – květen)

–          vystoupení na oslavách MDŽ

 

DUBEN 2015

–          velikonoční výstavka v MŠ

–          Den s čarodějnicí + odpoledne pro rodiče a děti

–          účast na předvádění dravců na hřišti

KVĚTEN 2015

–          besídky k Svátku matek v obou odděleních

–          vystoupení na vítání občánků

ČERVEN 2015

–          TÝDEN DĚTSKÉ RADOSTI

maškarní karneval

divadelní představení

celodenní výlet

sportovní den

cesta za pokladem

–          návštěva předškoláků v 1. třídě

–          polodenní výlet

–          pěší výlety

–          rozloučení s dětmi, které odcházejí do základní školy – MALÁ MATURITA

–          výstava dětských prací a kreseb pro veřejnost „ Čtvero ročních období“