Zastupitelstvo a komise

Jméno Funkce Člen
Ing. Iva Dostálová starostka bez pol.př
Ing. Václav Němec místostarosta bez pol. př.
Ing. Lukáš Menc člen zastupitelstva bez pol.př
David Andrle člen zastupitelstva bez pol.př
MUDr. Zdeňka Janovská člen zastupitelstva bez pol.př
Věra Pilařová člen zastupitelstva bez pol. př.
Zbyněk Kudláček člen zastupitelstva bez pol.př

KONTROLNÍ VÝBOR:
Vedoucí: David Andrle
Členové: Zbyněk Kudláček
Věra Kroutilová
Ilona Häuslerová
Ing. Tomáš Malina
Náplň činnosti:

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva městyse
  • kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky městyse
  • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a úřadem městyse na úseku samostatné působnosti
  • plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městyse

 


 

FINANČNÍ VÝBOR:
Vedoucí: Věra Pilařová
Členové: Soňa Licková
Kateřina Kábelová
Hana Měkotová
Ing. Josef Janotka
Náplň činnosti:

  • kontroluje hospodaření příspěvkových organizací (základní a mateřská škola)
  • provádí inventarizaci majetku městyse
  • plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo městyse

 


 

KULTURNÍ VÝBOR:
Vedoucí: Ing. Ivana Víšková
Členové: Věra Pilařová
Lenka Linhartová
Věra Kábelová
Žaneta Lupoměská
Náplň činnosti:

  • předává informace do „Trhovokamenického občasníku“
  • pořádá kulturní a společenské akce
  • plní další úkoly, jimiž ji pověřilo zastupitelstvo městyse