Czech Point

Co je to Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který si vzal za cíl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu mezi občanem a úřady. Czech POINT nabízí tyto služby:

Výpisy z neveřejných evidencí:

  • rejstřík trestů (RT)

Výpisy z veřejných evidencí:

  • katastr nemovitostí (KN)
  • obchodní rejstřík (OR)
  • živnostenský rejstřík (ŽR)

Ceník :

Druh evidence: Cena za 1. stranu Cena za každou další i započatou stránku
Obchodní rejstřík 100 Kč 50 Kč
Živnostenský rejstřík 100 Kč 50 Kč
Katastr nemovitostí 100 Kč 50 Kč
Rejstřík trestů 100 Kč 0 Kč

 

Poznámka: cena u rejstříku trestů je cena za 1 kompletní výpis bez ohledu na počet stran

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Potřebné doklady:
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud někdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:

U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele, žádost je vyřízena na základě sdělených podkladů žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.

Obchodní rejstřík IČ subjektu
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví, případně specifikace objektu