Myslivecké sdružení Chrudimka

Myslivecké sdružení Chrudimka je občanským sdružením se sídlem v Trhové Kamenici.

  • Obec leží v pardubickém kraji , osm kilometrů od města Hlinska.
  • Výkon práva myslivosti vykonává v honitbě pronajaté od honebního společenstva Trhová Kamenice, 21 členů sdružení.
  • Výměra honitby je  1244  ha. Z toho je  681 ha zemědělské půdy, 33 ha. vodních ploch, 432 ha lesní půdy a 98 ha ostatních ploch. Honitba patří mezi smíšené.
  • Normované stavy pro honitbu jsou určeny takto: Srnčí 28  ks ,zaječí 56  ks a černá   3   ks
  • V honitbě se dále vyskytuje zvěř mufloní.

Posláním Mysliveckého sdružení Chrudimka je výkon práva myslivosti v souladu s právními předpisy se  zaměřením na ochranu flóry a fauny v oblasti CHKO Žďárské vrchy. MS  Chrudimka se snaží o zachování životního prostředí pro budoucí generace. Neoddělitelnou součástí výkonu práva myslivosti je hospodaření se zvěří a následně i lov. Smyslem lovu je zabezpečit rovnováhu v přírodě a redukovat přemnožené či škodící druhy. Povinností myslivců je dosáhnout  vyrovnaných stavů zvěře v přírodě. Povinností všech myslivců je ctít tradice našich předků a tyto dále dodržovat a rozvíjet.

Z činnosti MS Chrudimka Trhová Kamenice

Členové MS Chrudimka mají vybudované v jednotlivých úsecích krmelce a přenosná přikrmovací zařízení.Přikrmováním se snaží ulehčit zvěři hledání potravy v období zimních měsíců,čímž snižují škody způsobené volně žijící zvěří. Za největší škody lze považovat u zvěře srnčí okus mladých stromků v lesních porostech a škody způsobené při jarním vytloukání parůžků. Černá zvěř působí největší škody v jarních a letních měsících na zemědělských plodinách. Zvěř zaječí způsobuje škody v zimě okusem převážně ovocných dřevin. Zvěř dravá a to převážně lišky a kuny páchají největší škody na domácí drůbeži. Členové MS Chrudimka odpracují mnoho hodin při výsadbě nových lesních porostů, výsadbě remízků, ochraně zemědělských kultur ,sběru kamene a rekonstrukci naší myslivecké chaty. Další hodiny odpracují  při přípravě objemového a jadrného krmiva pro zvěř na zimní období ,opravě či údržbě mysliveckých zařízení. K dlouholeté tradici patří rovněž přádání různých kulturních akcí. Nejoblíbenější je myslivecký ples,který je vyhlášený výtečnou zvěřinovou kuchyní. Účastníme se různých dětských akcí.

 

Údaje o sdružení
Název: Myslivecké sdružení Chrudimka Trhová Kamenice
IČO: 60103990
Předseda MS: Ondrák Pavel – 602681106
Myslivecký hospodář: Kudláček Petr – 602288246
Email: ondrak@agrometall.cz
Počet členů: 21 mužů
Počet psů: 3x velká plemena, 5x malá plemena

 

Údaje o honitbě
Název honitby: MS Chrudimka Trhová Kamenice
Číslo honitby: 5302110048
Výměra: ha
Obvod hranice: 17,5  km
Maximální délka: 5,3 km
Maximální šířka: 3,2  km
Min. nadmořská výška: 515 m  Kubátka
Max. nadmořská výška: 650 m Zubří

Fotografie

Myslivecké sdružení Chrudimka