Památky

Kostel sv. Filipa a Jakuba

Kostel je na zdejší chudé poměry stavbou velmi honosnou a krásnou. V letech 1737 až 1747 byl přestaven v barokním slohu. Při návštěvě kostela stojí za povšimnutí obraz nad oltářem. Obraz pochází z roku 1852 a je na něm vyobrazeno městečko té doby. Zajímavostí je i křížová cesta dřevěné plastiky na oltáři. Nachází se zde také nejstarší dochovaná památka celého okolí – náhrobní kámen majitele tvrze. Náhrobek je z růžového mramoru.

Budova muzea

Původně zde stála „Rybniční tvrz pod Zeleným Táborem“. V roce 1712 tvrz přestavěli v barokním slohu na faru. Nyní se tu nachází muzeum Trhové Kamenice, obřadní místnost, výstavní sál, kde se konají výstavy, koncerty a různé besedy. Ve strašidelném sklepení jsou k vidění místní strašidla, o kterých umí poutavě vyprávět paní průvodkyně nebo si o nich lze i něco přečíst.

Pamětní deska

Pietní místo obětí trestné výpravy německé armády z 8. května 1945 najdeme na budově č.p. 6 za kostelem, kde dříve stávala dřevěná fara. Na tomto místě byli popraveni čtyři rukojmí z Rohozné. Na zdi najdete pod sklem stopy po střelbě.

Pomník padlých s bustou T.G. Masaryka

Pomník stojící před základní školou je věnován obětem 1. a 2. světové války.

Památník Karla Václava Raise

Památník byl, na popud místní mládeže, slavnostně odhalen roku 1928. Je zde psáno „Miláček čtenářstva a básník drsné krásy našich hor Karel Václav Rais. Od r. 1877 do r. 1882 učil naše děti milovati vlast a pravdu a vedl lid k osvětě“.

Památník obětem holocaustu a příslušníkům RAFPamátník obětem holocaustu a příslušníkům RAF

www.trhovokamenickypamatnik.cz

Kašna

Kamenná kašna na náměstí pochází z roku 1850. Používala se nejen jako zásobárna vody na vaření a praní, ale i jako napajedlo pro dobytek. Autora sochy sv. Jana Nepomuckého, patrona země České, která zdobí tuto kašnu, se nepodařilo zjistit.

Stará radnice

Původně nízká stavba v barokním stylu (byla obnovena po velkém požáru města) sloužila pro potřeby radních. Nacházela se zde i šatlava. Na pilířích ve štítě jsou umístěny busty M.Tyrše a J.Fügnera (zakladatelů Sokola) a na „zrcadlech“ sloupků plastiky mistra Jana Husa a Jana Žižky. Nyní slouží jako restaurace.

Kostel sv. Kunhuty na Polomi

Kostel sv. Kunhuty v Polomu je renesanční stavbou, která byla okolo roku 1750 barokně upravena. Po roce 1948 odsvěcený a ponechaný bez základní péče. Nyní je v havarijním stavu. Roubená zvonice, umístěná před hlavním průčelím kostela tvoří vstup do areálu. Byla opravena v roce 1970. Pochází pravděpodobně z doby kolem poloviny 18. století. Celý tento komplex je nenahraditelným krajinným prvkem a dokladem zbytku kolonizační vsi Vilémovského kláštera z koce 13. století. Stavby dokumentují a připomínají historickou tradici poutního místa. V roce 2003 byl spolu se zvonicí a pozemky prohlášen za kulturní památku.

Poutní kaplička sv. Jana Nepomuckého na Zubří

Poutní kaplička sv.Jana Nepomuckého stojí na Zuberském kopci ve výšce 646 metrů. Byla postavena v letech 1704 až 1705. Podle papežských bul z první poloviny 18. století získávali návštěvníci na tomto místě odpustky. Vpravo od vchodu do kaple se dosud nacházejí zbytky vzácně umístěné venkovní kazatelny, která bohužel nebyla zachráněna. Kapli nechal na návrší nad svou tvrzí postavit zbožný zuberský zeman Ladislav Kapoun. Pouť se tu koná vždy na sv. Jana v květnu.

Šebkova hrobka

Chudý kraj má chudý hřbitov, a přece se honosí takovou památkou, jako je Šebkova hrobka. Jde o první unikátní dílo českého architekta a mecenáše Josefa Hlávky.
František Šebek byl vídeňský stavitel a poslanec Království českého. V roce 1857 si nechal zhotovit ve Vídni podle návrhu Josefa Hlávky krásný pomník umělecké práce pro zemřelou choť. Hrobka byla roku 1897 převezena na hřbitov v Trhové Kamenici. V roce 1998 byla prohlášena za kulturní památku.