Muzeum

English version
Muzeum Trhové Kamenice se nachází na náměstí v budově bývalé fary u kostela sv. Filipa a Jakuba. V prostorách této budovy je i výstavní sál, kde se konají výstavy, koncerty a besedy. Ve sklepení je malá výstava místních strašidel. Zřizovatel muzea je Úřad městyse Trhová Kamenice.

Budova muzea

Otevřeno:

červen: sobota, neděle 12.30–16.30 hod.
červenec, srpen: úterý až neděle 10-11.30, 12.00–16.30 hod.
Skupiny si mohou objednat prohlídku i mimo provozní dobu na tel. čísle úřadu 469333101, 469315572.

Jak to bylo na začátku:

Již před deseti lety, při oslavách 140. výročí povýšení městyse Trhové Kamenice na město, vzklíčila v jejich organizátorech myšlenka na využití farní budovy. První část – vybudování důstojné obřadní síně – již byla dokončena. Druhou částí bylo zřízení Muzea Trhové Kamenice, kterou inspirovala výstavka, uspořádaná v roce 1993 v budově Radnice. O zřízení muzea bylo rozhodnuto obecním zastupitelstvem a starostou panem Janem Svobodou v roce 2002. Tím se stal Obecní úřad v Trhové Kamenici zřizovatelem muzea. To bylo slavnostně otevřeno dne 5. července 2003, při oslavách 150. výročí jmenování Trhové Kamenice městem.

Zleva: Ivan Šmahel, Jaromír Novák, Pavel Kábele, Jan Svoboda, Dana Čermáková, Bohumil Hospodka

Muzeum samotné je umístěno v budově bývalé fary na Raisově náměstí č.p. 1. Tato budova byla původně tvrzí, a jejím prvním známým majitelem byl vladyka Beneš z Kocůrova. Zásluhou pozdějšího držitele trhovokamenického statku, hraběte Josefa Františka z Schönfeldu, byl v roce 1712 vkusně upraven kostel, obnoven farní úřad a faráři postoupena jako jeho sídlo stará panská tvrz, o které se však ještě v roce 1717 píše, že „je nově rozestavěná, však nedostavěná“. Farářem zde byl počátkem září 1712 instalován Johan Adam Paulín, první farář, používající bývalou tvrz, jako faru. Posledním farářem na trhovokamenické faře byl Dp. P. Josef Ranecký, který z Trhové Kamenice odešel v roce 1975 do Přibyslavi, kde byl ustanoven do děkanského úřadu.

Od té doby budova chátrala a zůstávala majetkem církve bez využití. Tak tomu bylo až do roku 2001, kdy budovu staré tvrze-fary získala obec Trhová Kamenice, která zahájila její rekonstrukci.

Realizační tým:

 • Hospodka Bohumil – vedoucí týmu
 • Svoboda Jan – bývalý starosta obce a vedoucí Komise pro oslavy 150. výročí jmenování Trhové Kamenice městem
 • Kábele Pavel – starosta Obce Trhové Kamenice
 • Čermáková Dana

Členové realizačního týmu:

 • manželé Malinovi, Němec Karel, Němec Václav, Novák Jaromír, Šmahel Ivan a Vápeníková Nataša

Vlastní expozice muzea

Vlastní muzejní expozice se snaží zachytit obraz života na Horácku se zaměřením na obec Trhovou Kamenici. Vstupnímu sálu dominují prapory trhovokamenických spolků – Vzdělávací besedy Neruda, jejímž spoluzakladatelem byl spisovatel Karel Václav Rais, Sboru dobrovolných hasičů a Sokola. Na výstavních panelech se může návštěvník seznámit s historií Trhové Kamenice.

 

V dalším sále jsou umístěny staré dekrety, dokumenty a tisky. Je zde dekret císaře Josefa I. z roku 1711, udělující Trhové Kamenici právo dalších „jarmarků výročních“, výsadní list hraběte Františka ze Schönfeldu, potvrzující trhovokamenickým cechům jejich až do té doby získané výsady a práva a dekret Marie Terezie, potvrzující platnost všech výsad udělěných Trhové Kamenici dřívějšími panovníky.

Dekrety a dokumentyStaré tisky stare

Naleznete zde i kovovou pokladnu, kterou tu za třicetileté války zapomněla švédská vojska a hned tři moždíře, jejich střelba vítala vzácné návštěvy města a z nichž se tu střílelo vždy o Božím těle.

Pokladna po švédském vojskuMoždíře

Velká část prvního výstavního sálu je věnována ukázkám dobového nábytku, doplňků a šatstva.

Velká selská truhlaMalá selská truhla

Druhý – velký – sál je věnován Sokolu, Sboru dobrovolných hasičů, Vzdělávací besedě Neruda, vlasařství na trhovokamenicku, trhovokamenické Kampeličce, odboji za druhé světové války a ukázkám starého nářadí, nádobí a nástrojů. Součástí tak zvaného pánského koutku je i ukázka skla z hutě v Horním Bradle. Jsou tu umístěny i stručné životopisy čestných občanů a význačných osobností Trhové Kamenice.

Sokolské kronikyUkázka dobové keramikyUkázka drátenické práceVzdělávací beseda NerudaOdboj za druhé světové válkyNástroje potřebné ke spřádání lnu

Velká je ukázka strojů, nástrojů a nářadí. Vesměs všechno bylo potřeba k běžnému dennímu životu na chalupě i na statku.

Ruční dřevěná pračkaSedlářský šicí strojNářadí a nástroje do pole i domácnostimuz_kout.jpg

Třetí, malý, sál muzea – bývalá kaplanka – je věnován historii trhovokamenické školy.

Seznámíte se tu s řídícími učiteli, řediteli i učiteli naší školy. Naleznete tu stará vysvědčení a fotografie žáků, ale i staré školní pomůcky a učebnice. Část expozice je věnována spisovateli Karlu Václavu Raisovi, jehož prvním učitelským působištěm byla právě škola v Trhové Kamenici. Nechybí ani staré odborné tisky pro vyučující.

Karel Václav RaisStará vysvědčení

A jsme opět ve vstupním sále. Tato jeho část je věnována současnosti a budoucnosti Trhové Kamenice.

Sál je rovněž využíván pro krátkodobé výstavky.

Sponzoři:

 • Daniel Morávek
  TRUHLÁŘSTVÍ MORÁVEK DANIEL
  5. května 41
  Trhová Kamenice
 • Zdeněk Kopecký
  ZAHRADNICTVÍ KOPECKÝ ZDENĚK
  Husova 181
  Trhová Kamenice
 • Karel Němec
  SOUKROMÝ ZEMĚDĚLEC
  Raisovo náměstí 59
  Trhová Kamenice
 • Jaromír Novák
  NOVÁK & SPOL.
  Uhelná 868
  Hradec Králové
 • Ladislav Prachař
  SEDLÁŘSTVÍ, ČALOUNICTVÍ, OPRAVA OBUVI
  Raisovo náměstí 54
  Trhová Kamenice
 • Jaroslav Zdražil
  UMĚLECKÉ KOVÁŘSTVÍ
  5. května 258
  Trhová Kamenice
 • Josef Vaňáč
  učitel ve výslužbě
  Hlinsko v Č.