Knihovna

se nachází v ulici 5. května č.p. 45.

Správce: Městys Trhová Kamenice, tel. 469 333 101.

Knihovnice: Věra Pilná

Roční poplatek za registraci:

  • 30,–Kč za rok pro dospělé
  • 10,–Kč za rok pro děti do 15 let.

Počet registrovaných uživatelů v roce 2011: 115, z toho 22 dětí.

Knižní fond: 7200 knih

Z výměnného fondu z Chrudimi bylo v roce 2011 zapůjčeno 310 titulů.

Časopisy: Svět ženy, Ona ví, National Geografic, Zahrádkář, ABC a Čtyřlístek.

Provozní doba:

pondělí 15.00 – 17.00 hod.

čtvrtek 15.00 –18.00 hod.

Upozornění: V provozovně knihovny není veřený přístup na internet.
Knihovna využívá tuto službu na Úřadě městyse Trhová Kamenice, Raisovo nám. č.p. 4, tel. 469 333 101

 

Poslání a pravidla:

  • Posláním knihovny je přispívat k rozvoji kultury a vzdělání v obci.
  • Čtenáři jsou povinni zachovávat v knihovně klid a pořádek, řídit se knihovním řádem.
  • zapůjčení díla rozhoduje knihovna a čtenář může mít současně půjčeno nejvíce osm dokumentů.
  • Výpůjční lhůta je 30 dnů, ale může být prodloužena.
  • Čtenář nesmí vypůjčené dílo půjčovat dalším osobám.
  • Čtenář je povinen vrátit půjčené dílo ve stavu, v jakém jej převzal.
  • Čtenář je povinen hradit i všechny náklady, které vznikly ztrátou nebo poškozením dokumentu.
  • Jestliže dílo není v knihovně, zprostředkuje knihovnice výpůjčku dokumentu z jiné knihovny podle předpisů o meziknihovní výpůjční službě.