Jak nakládat s odpadem

Odpad z domácnosti se třídí na sklo, plasty, papír, kovy, nebezpečné složky a ostatní. Tyto jednotlivé vytříděné složky se ukládají do zvonových kontejnerů, které jsou umístěny v Trhové Kamenici u prodejen potravin a „bytovek“, na návsi v Rohozné a Kameničkách. Kontejnery jsou barevně rozlišeny dle druhu odpadu.

Ostatní již vytříděný odpad z domácnosti se ukládá do popelnic nebo speciálních černých pytlů s logem Technických služeb Hlinsko, které se prodávají na úřadě (cena 10,–Kč/ks). Odvoz odpadu probíhá každé pondělí. Pytle musí být dobře uzavřeny, nesmí hrozit jejich protržení z důvodu velké hmotnosti obsahu. Do pytlů i popelnic patří vytříděný odpad z domácnosti !!!

Stavební materiál (suť) se odváží na skládku do Hlinska.

Svoz nebezpečného odpadu a železa probíhá na jaře (duben,květen) a na podzim (měsíc říjen). Do nebezpečného odpadu patří převážně chemicky vyráběné látky. Léky a lékařský materiál, barvy, laky, lepidla, ředidla, oleje, nádoby, štětce a hadry od barev a olejů, baterie, akumulátory, herbicidy, hnojiva, jedy, kyseliny, ale i ledničky, monitory, televize, zářivky, …

Vytříděný komunální odpad a železo se také může ukládat v průběhu roku na náměstí v T.Kamenici na dvůr za prodejnu masa a uzenin. Otevřeno: sobota 9–11.30hod.

Veškerý odpad lze v průběhu roku dopravit rovněž na sběrný dvůr do Hlinsku, Srnská ulice. Provozní doba sběrného dvora: Po-pá 8.30 – 16 hod. (tel.469 326 561), provozní doba skládky Srní – po-pá 6–14 hod. (tel. 469 311 541).

Systém sběru, odstraňování odpadu je stanoven vyhláškou č. 2/2005. Vyhláška městyse rovněž stanovuje výši poplatku za odpad – viz vyhlášky.

 

Soubory ke stažení