Poplatky na rok 2019

Druh poplatku Výše poplatku Termín splátky
Předplatné občasníku 50 Kč do 17. ledna
Poplatek za psa 50 Kč za jednoho psa150 Kč za každého dalšího do 15. února
Poplatek za odpad 550 Kč za jednu povinnou osobu či objekt k bydlení a rekreaci do 30. června
Poplatek za pronájem hrobového místa na místním hřbitově 300 Kč na 10 let jednohrob

Poplatek za odpad platí každá fyzická osoba hlášená k trvalému pobytu v obci (550Kč za osobu) a každá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba (550Kč za objekt).

Poplatek lze zaplatit na účet městyse č. 1141661309/0800. Je nutno uvést variabilní symbol. Ten se skládá z předčíslí a čísla domu.

Předčíslí u č.p. v T.Kamenici není, Kameničky 22, Zubří 33, Polom 55, Petrkov 66, Rohozná 9, Hluboká 44, chaty č.e. 50.

(Příklad: vlastním chatu č.e. 15, napíši variabilní symbol 5015, vlastním chalupu v Kameničkách č.p. 44, napíši variabilní symbol 2244).