Okolní vesničky

Zubří

Malá osada s roubenými chalupami leží na svahu kopce v nadmořské výšce okolo 600 m. Dostala svůj název od zubrů, kteří zde spásali planinu. Osada vznikla po rozboření zámečku a jeho hospodářství. Původně zde však stála vladycká tvrz se dvorem, při kterém byl pivovar a vinopalna. V roce 1709 byla tvrz přestavěna na zámeček, který vyhořel, pustl a zanikl.

Chaloupka na Zubří

Nad Zubřím stojí poutní kaplička sv. Jana Nepomuckého, odkud je krásný pohled do kraje. Rád sem chodíval i mladičký učitel K. V. Rais.

Hluboká

Západně od Trhové Kamenice je za lesem ukryta vesnička Hluboká. Její jméno bylo odvozeno od umístění hluboko v lesích. Osada vznikla pravděpodobně ve 13. století jako uhlířská ves. Dnes je tu nová lyžařská sjezdovka s umělým zasněžováním a na návsi pěkná zvonička.

Kameničky

Kameničky

Uprostřed osady je náves, kterou protéká potok Libálek. Jsou na něm dva malé rybníky, nad horním hnízdí volavky. Najdeme zde památnou lípu velkolistou, jejíž stáří se odhaduje cca na 450 let, výška je 27 m, obvodem kmene 713 cm a obvodem koruny 42m. Roste v soukromé zahradě.

Rohozná

Vesnička Rohozná dostala údajně svůj název v souvislosti s výrobou rohoží z rákosu, kterého zde v okolních rybnících byl dostatek. Je to typická lesní návesní vesnička s rybníčkem a zvoničkou uprostřed. Okolí Rohozné je pozoruhodnou zoologickou a botanickou lokalitou. Nacházejí se zde přírodní rezervace Strádovka a Hubský.

Petrkov

Vesničku Petrkov tvoří několik samot roztroušených na lesních pasekách. Jejich vznik pravděpodobně souvisí se zvýšenou těžbou dřeva v 16. století. Katastrálně byl Petrkov rozdělen mezi tři obce. Petrkov díl 3 patří k Trhové Kamenici. Nedaleko osady jsou zatopené staré lomy.

Petrkov
Petrkov

Polom

Polom leží v nadmořské výšce 631 m. Nejzajímavější je tu kostel sv. Kunhuty se samostatnou zvonicí a hřbitůvkem, jenž tvoří nenahraditelný krajinný prvek. Na kostele v současné době probíhají záchranné stavební práce. Nový majitel odkoupil tuto památku, jež byla v havarijním stavu, od církve začátkem roku 2008 (bližší informace viz. níže).

Před zdí hřbitova je památník připomínající 2. světovou válku. V blízkosti osady Polom se rozkládá stejnojmenná pralesní přírodní rezervace.

Kostel sv. Kunhuty v Polomu

Historie:

Místní lidé si vyprávějí, že tam, kde je dnes kostelík, stávala kdysi poustevnická kaple. Bylo to místo, kde se zdržoval mnich, aby dohlížel nejen na lesní těžbu v rozlehlém panském pralese, ale také na pálení dřevěného uhlí v milířích a na vybírání všelijakých poddanských poplatků. Také vykonával duchovní správu zdejšího chudého uhlířského lidu. Ostatně je známo, že svatá Kunhuta byla patronkou uhlířů. Při vpádu uherského krále Matyáše byla ves vypálena. Za války se zde ukrývaly dva partyzánské oddíly. Po prozrazení byla osada přepadena gestapem.

Odkazy: