Sokol

V současné době se činnost  Sokola Trhová  Kamenice zaměřuje na získávání nových členů z řad dětí ale i dospělých. V roce 2013 měla tělocvičná jednota 28 členů , z toho pouze  4 žáky,1 dorostence, 14 mužů a 9 žen.

 

Žactvo i předškolní děti bychom rádi přilákali  turistickými výlety  po okolí Trhové Kamenice zaměřené na poznávání přírody  našeho regionu. Chceme se aktivně zapojit do obnovy tradice pochodu „trhovokamenická patnáctka“. V případě zájmu uspořádáme motivační výlety   do vzdálenější měst a oblastí, i návštěvy sportovišť (např. plaveckého bazénu,sauny nebo kluziště). Rádi bychom obnovili  i  tradici účasti naší tělocvičné jednoty na sokolských sletech. Nadále se chceme podílet na přípravě akcí pro děti jako je dětský karneval, pohádkový les,vánoční besídka či sportovní odpoledne ve spolupráci s ostatními spolky či přímo s Obecním úřadem Trhové Kamenice.

 

V současnosti při TJ Sokol Trhová Kamenice pracuje oddíl stolního tenisu seniorů pod vedením bratra Jiřího Melouna, cvičení mladších žáků a žákyň  pod vedením sester Věry Kábelové a Magdalény Horníkové. Sestra Renata Josková vede oddíl aerobiku starších žákyň a žen.

 

Členský příspěvek činí  za rok 200 Kč na dítě  či poživatele starobního důchodu  a 500 Kč pro dospělého. V rámci tohoto příspěvku  je zajištěno pojištění na úraz a poplatky za reprodukovanou hudbu používanou při cvičení a různých kulturních akcích. Členům tělocvičné jednoty budeme  přispívat finančně i materiálně  na některých kulturních a sportovních akcích (balíčky na Mikuláše,vánočních besídkách, příspěvky na vstupenky, dopravu  aj.).

Z historie

V roce 1891 se členové Vzdělávací besedy Neruda zúčastnili jubilejní výstavy v Praze. Tam se setkali se členy různých sokolských jednot, informovali se o možnostech založení jednoty a o sokolské práci. Tak byla dne 29. prosince 1892 v Trhové Kamenici založena tělocvičná jednota Sokol.

 

Prvním starostou se stal Josef Zábský. Cvičilo se v místnosti vedle sálu v hostinci U knížete. V květnu 1893 tu stála první bradla, byl pořízen první můstek, stojany a žíněnka, vše ze dřeva. Členové Sokola zajistili mezi sebou sbírku na ušití krojů. První vycházka Sokola v nových krojích se uskutečnila 28. června 1893.

 

V roce 1921 se Sokolové dočkali vlastní sokolovny. Byla slavnostně otevřena dne 21.9.1921. V roce 1926 obdržela jednota sokolský prapor, který věnoval starosta Sokola Emanuel Brebera. Sokolové se kromě jiné činnosti pravidelně připravovali na slety. Vyvrcholením byl slet zemský. Činnost Sokola byla násilně ukončena německými okupanty a k obnovení činnosti naší jednoty došlo hned po ukončení války v roce 1945. Druhá přestávka byla v padesátých letech.

Složení výboru TJ Sokol Trhová Kamenice

 

Starosta :          Jiří Meloun

 

Místostarosta:  Renata Josková

 

Vzdělavatel :    Věra Kroutilová

 

Hospodář:        Ivana Dudychová

 

Náčelník:          Luděk Šafář

 

Rozpis cvičení oddílů TJ Sokol Trhová Kamenice na rok 2016/2017

PO:

17.30 – 19.00

 Jóga

 R.Josková

Út:

16.00 -17.00

stolní tenis

 J. Meloun

18:00 – 19.00

JÓGA

R.Josková st.

St:

18.00 – 19.00

aerobic

K. Kábelová

 19.00 – 20.00

 florbal ženy

 R.Josková

Čt:

16.00 – 17:00

oddíl stolního tenisu

J.Meloun

 17.00 – 18.00  ŽACTVO V.Kábelová