Vyhlášky a formuláře

Vyhlášky

Formuláře

  • Žádost na umístění reklamních panelů – [doc]
  • Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les – [doc]
  • Žádost o povolení úplné – částečné uzavírky místní komunikace nebo veřejně přístupné účelové komunikace – [doc]
  • Žádost o povolení zřízení sjezdu z místní komunikace na sousední nemovitost – [doc]
  • Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace (provádění stavebních prací) – [doc]
  • Žádost o umístění zařízení staveniště, skládka stavebního materiálu, paliva apod. – [doc]