KAmenický KULturní KAlendář

15.1.2016 Divadelní představení Světáci
23.1.2016 Myslivecký ples
26.1.2016 Cesta kolem světa – čtení v knihovně
13.2.2016 Společenský ples SRPDŠ
4.3.2016 Ženy, víno, zpěv,….
19.3.2016 Dětský karneval
8.4.2016 Ukliďme Česko
30.4.2016 Pálení čarodějnic
8.5.2016 Trhovokamenická pouť
14.5.2016 Závody čtyřkolek
21.5.2016 Okrsková soutěž hasičů
17.5.2016 Bikové závody
4.6.2016 Pohádkový les
5.6.2016 Sejdeme se na rynku
18.6.2016 Soutěž hasičů na Zubří u rozhledny
 9.9.2016  školní slavnost a sportovní večer v sokolovně
 28.9.2016  Svatováclavské jeřabinobraní
 22.10.2016  Burza oblečení, sportovních potřeb a hraček
 25.11.2016 divadelní představení “Zítra to roztočíme, drahoušku aneb absolutně nevinný žertík”
 27.11.2016 Adventní koncert  a rozsvícení vánočního stromečku na náměstí
 23.12.2016 Čas radosti – vánoční koncert , rozdávání “Betlémského světla”
24.1.2017 Přednáška – Imunita a jak ji můžeme ovlivnit – od 18 hod. v hasičské klubovně
27.1.2017 Přijďte pobejt – od 18 hod. v muzeu
 11.2.2017 Dětský karneval – od 15 hodin v sokolovně
 18.2.2017 Ples SRPDŠ – od 20 hodin
 3.3.2017 MDŽ – od 18 hod. v sokolovně
 7.5.2017  Pouť na náměstí
 20.4.2017 Armenií s batohem na zádech – beseda- 18hod. SDH klubovna
 7.5.2017 Trhovokamenická pouť na náměstí
 19.5.2017  Výlet do Telče
 3.6.2017  Dětský den
 4.6.2017  Sejdeme se na rynku – od 10 hod. na náměstí
 17.6.2017  Hasičská soutěž na Zubří
 28.9.2017  Svatováclavské jeřabinobraní u kapličky na Zubří
 2.12.2017  Mikulášská besídka v sokolovně – 16 hod.
 3.12.2017  Zahájení Adventu a rozsvícení stromečku na náměstí – 17 hod.
 10.12.2017  Vánoční koncert Kantorů v sokolovně – 17 hod.
 24.12.2017  půlnoční bohoslužba
 23.11.2017 cestopis Norsko (Mirek Měkota)-v klubovně SDH 18.30 hod. 
 30.11.2017  Svatojakubská cesta (Jan Němec)-v klubovně SDH 19 hod.
 20.1.2018  Myslivecký ples
 24.2.2018  Ples SRPDŠ v sokolovně od 20 hod.
 9.3.2018  Ženy, víno, zpěv a … (oslava MDŽ) – v sokolovně od 18 hod.
 1.4.2018  Velikonoční varhanní koncert – v kostele od 16 hod.
 6.5.2018  Trhovokamenická pouť
 3.6.2018  Sejdeme se na rynku – slavnostně
 7.4.2018  Dětský karneval – sokolovna, 14.30 hod.
                                ROK 2019
16.2.2019 Dětský karneval – sokolovna 15:00 hod.
23.2.2019 Ples SRPDŠ
8.3.2019 Ženy, víno, zpěv……..oslava MDŽ – sokolovna od 18 hod.
22.3.2019 Divadelní představení – “Ve škole je bomba”
29. – 30.3.2019 Burza dětského, dámského a pánského oblečení
4.5.2019 Pouťová zábava
5.5.2019 Trhovokamenická pouť
1.6.2019 Dětský den – pohádkový les
2.6.2019 Sejdeme se na rynku