Kameničky

Uprostřed osady je náves, kterou protéká potok Libálek. Jsou na něm dva malé rybníky, nad horním hnízdí volavky. Najdeme zde památnou lípu velkolistou, jejíž stáří se odhaduje cca na 450 let, výška je 27 m, obvodem kmene 713 cm a obvodem koruny 42m. Roste v soukromé zahradě.