Pečovatelská služba

je terénní sociální služba, která je v naší obci zajišťována prostřednictvím Oblastní charity Nové Hrady u Skutče, Chotovice 31, tel. 461 310 569.