Polom

Polom leží v nadmořské výšce 631 m. Nejzajímavější je tu kostel sv. Kunhuty se samostatnou zvonicí a hřbitůvkem, jenž tvoří nenahraditelný krajinný prvek. Na kostele v současné době probíhají záchranné stavební práce. Nový majitel odkoupil tuto památku, jež byla v havarijním stavu, od církve začátkem roku 2008 (bližší informace viz. níže).

Před zdí hřbitova je památník připomínající 2. světovou válku. V blízkosti osady Polom se rozkládá stejnojmenná pralesní přírodní rezervace.

Historie:

Místní lidé si vyprávějí, že tam, kde je dnes kostelík, stávala kdysi poustevnická kaple. Bylo to místo, kde se zdržoval mnich, aby dohlížel nejen na lesní těžbu v rozlehlém panském pralese, ale také na pálení dřevěného uhlí v milířích a na vybírání všelijakých poddanských poplatků. Také vykonával duchovní správu zdejšího chudého uhlířského lidu. Ostatně je známo, že svatá Kunhuta byla patronkou uhlířů. Při vpádu uherského krále Matyáše byla ves vypálena. Za války se zde ukrývaly dva partyzánské oddíly. Po prozrazení byla osada přepadena gestapem.

Odkazy: