Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice

Aktuálně

Starostka městyse Trhová Kamenice svolává na den 12. září 2022 do čp. 150 Husova ul. (sokolovna) v Trhové Kamenici od  19.00 hodin veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice

Program:

  1.  zpráva o činnosti
  2.  plnění rozpočtu k 31.8.2022
  3. rozpočtové opatření
  4. mimořádné odměny dle § 76, odst. 4 zákona o obcích
  5. prodej, nákup a směna pozemků
  6. různé
  7. rozprava