Veřejné zasedání zastupitelstva městyse

Aktuálně

Starostka městyse Trhová Kamenice svolává na den 15. března 2021 od 19.00 hodin do sokolovny veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice

Program: 

  1. zpráva o činnosti
  2. rozpočet městyse na rok 2021
  3. výsledek hospodaření MŠ a ZŠ za rok 2020
  4. výsledek hospodaření VHČ za rok 2020
  5. směna pozemků
  6. různé
  7. rozprava

 

Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice

Aktuálně

Starostka městyse Trhová Kamenice svolává na den 14. prosince 2020 do sokolovny v Trhové Kamenici od 19. hodin veřejné zasedání zastupitelstva městyse T. Kamenice

Program:

1. Zpráva o činnosti

2. Rozpočtové změny

3. Rozpočtové provizorium městyse na rok 2021

4. střednědobý výhled městyse na rok 2022-2024

5. Rozpočet PO – ZŠ a MŠ na rok 2021

6. Střednědobý výhled PO – ZŠ a MŠ

7. Obecně závazná vyhláška – poplatek za odpady

8. Prodej pozemků

9. Různé

10. Rozprava