Informace pro občany

Aktuálně

Upozorňujeme vlastníky nemovitostí u kterých v rámci digitalizace došlo ke změně výměry pozemků nebo přečíslování, že vzniká vlastníkovi povinnost podat do konce ledna 2023 přiznání k dani z nemovitých věcí.