Kompostér na biodpad

Aktuálně

Do schránek Vám budou dodány anketní lístky ohledně zájmu o kompostér na likvidaci biologického odpadu. Kompostér by byl zájemcům poskytnut formou výpůjčky jako v minulosti bio popelnice.

V případě zájmu anketní lístek vyplňte a odevzdejte na úřad do konce února.