Místní poplatek ze psů

Aktuálně

Dovolujeme si Vás upozornit, že již uplynula doba splatnosti místního poplatku ze psů. Poplatek měl být uhrazen již v termínu do 15. února 2021, žádáme proto všechny majitele psů o úhradu – platbu lze provést buď hotově na pokladně úřadu městyse nebo bezhotovostní platbou na číslo účtu 115-9691620217/0100 (v tomto případě je potřeba uvést do variabilního symbolu číslo popisné).