Obnova katastrálního operátu

Aktuálně

V katastrálním území Trhová Kamenice aktuálně probíhá vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému nahlédnutí v budově úřadu Městyse Trhová Kamenice v zasedací místnosti. Vlastníci nemovitosti nebo jiní oprávnění mají možnost se s výsledky obnovy seznámit a případně vyslovit námitky. Operát je vyložen od 23.5.2022 do 3.6.2022. Po celou dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu bude možné  do obnoveného operátu nahlédnout i na webových stránkách katastrálního úřadu: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx.