Oprava živičného krytu I/37 Rohozná – Trhová Kamenice

Aktuálně

Od 17.4.2023 bude zahájena oprava živičného krytu I/37 Rohozná – Trhová Kamenice. Omezení jsou vždy na úsecích cca 600m dlouhých, jedna strana, provoz bude řízen pracovníky (během pracovní doby) a mimo pracovní dobu semafory. Po položení finálních povrchů budou prováděny dokončovací práce (omezení v rámci pracovních míst cca 50m dlouhých, řízeno pracovníky stavby).