Plná moc – kanalizační přípojka

Aktuálně

Vážení spoluobčané, aby bylo možné nechat vypracovat projekt kanalizační přípojky pro Vaši nemovitost,je nutné vyplnit plnou moc, kterou lze vyzvednout na našem úřadě nebo stáhnout na webových stránkách a odevzdat ji do 31. května 2019 na úřad kdo tak neučiní, bude si zajišťovat vypracování projektu i stavební povolení na svoje náklady. Příspěvek na projekt 1000,- Kč lze uhradit v hotovosti na úřadě nebo převodem na účet č. 1141661309/0800 . do VS uveďte č.p. nemovitosti.