Poplatek za svoz komunálního odpadu

Aktuálně

Upozorňujeme občany a majitelé objektů v naší obci, že poplatek v tomto roce je 650,- Kč na osobu nebo rekreační objekt. Splatnost poplatku je do 30. června 2022. Úhradu lze provést hotově na pokladně Úřadu městyse Trhová Kamenice nebo zaslat na účet 115 – 9691620217/0100, jako variabilní symbol uveďte rodné číslo, pokud je v rodině více poplatníků, je potřeba za každého poplatníka poslat platbu zvlášť a uvést u každého rodné číslo.