Přerušení dodávky vody

Aktuálně

Vodárenská společnost Chrudim, a.s. upozorňuje, že v pondělí, dne 19. prosince 2011, bude cca od 8 do 12 hodin přerušena dodávka vody z veřejného vodovodu v obci Trhová Kamenice – budou odstaveny vodovodní řady na levém břehu řeky Chrudimky, Mlýnská ulice a domy č.p. 36, č.p. 137 č.p. 37 a č.p. 57. Bude prováděna oprava havárie zásobního řadu.

Vodárenská společnost žádá odběratele, aby se na uvedené období předzásobili pitnou vodou a zároveň se tímto omlouvá odběratelům a děkuje za pochopení dané situace.

Tel.: 469311494, 603899851