Sčítání lidu, bytů a domů v roce 2021 – do 11. května 2021

Aktuálně

Vážení spoluobčané, zúčastněte se, prosím povinného Sčítání 2021, které končí  již 11. května. Vaše účast je důležitá, protože Vaše odpovědi mohou mít vliv na plánování rozvoje naší  obce. Nejjednodušší je sečíst se do 11. května online na webové adrese www.scitani.cz. Pokud je to možné, pomozte prosím  se sčítáním i blízkým a sousedům, kteří  to sami nezvládnou, abychom  se v Trhové Kamenici sečetli opravdu na jedničku.