Tradiční pálení čarodějnic

Aktuálně

Lyžařský klub v Trhové Kamenici pořádá tradiční pálení čarodějnic

Kdy : 30.dubna 2012
Kde : na Zuberském kopci v Trhové Kamenici
Občerstvení zajištěno
-grilované kýty dobře živené čarodějnice
-kvalitní kvašený mok z Plzně … a další
Pro děti : lampionový průvod – sraz v 19.30 h u hasičské zbrojnice
K dobré náladé hraje skupina PIHY