UPOZORNĚNÍ !!!

Aktuálně

Žádáme všechny občany, aby si kvůli případné zimní údržbě dávali auta na své pozemky a nenechávali je stát na komunikacích, které se udržují.

                                                  D Ě K U J E M E