Veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice

Aktuálně

V pondělí 10. prosince 2018 od 19:00 hodin se koná v místní sokolovně veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice.

Program:

  1. Zpráva o činnosti
  2. Rozpočtové změny
  3. Rozpočtové provizorium městyse na rok 2019
  4. Střednědobý výhled městyse
  5. Rozpočet PO – ZŠ a MŠ na rok 2019 a střednědobý výhled PO
  6. Obecně závazná vyhláška – poplatek za odpady
  7. Zřízení kulturního výboru
  8. Odměny členům zastupitelstva
  9. Různé
  10. Rozprava