Noc sokoloven

TJ Sokol Trhová Kamenice zve na

NOC SOKOLOVEN

pátek 21. září 2018 od 18 do 22 hodin

Přijďte si zahrát stolní tenis, přeskočit kozu, pohoupat na kruzích, šplhat na laně a vyzkoušet další sportovní disciplíny.

Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace

Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Pardubický kraj vyhlásil dne 5. 9. 2018 4. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových

stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 5. září 2018

Datum zahájení příjmu žádostí: 9. října 2018 (pouze elektronicky)

Datum ukončení příjmu žádostí: 10. prosince 2018 ve 12 hod.

V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci výzvy

lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s dostatečným

předstihem oznámena.

Kontaktní osoby:

Ing. Milan Bodeček, tel.: 466 026 643, e-mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz

Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz

Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz

Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340, e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz

Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409, e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz

Mgr. Jiří Kyral, tel.: 466 026 343, e-mail: jiri.kyral@pardubickykraj.cz

Inzerát – prodej traktoru

Obec Horní Bradlo oznamuje prodej traktoru Zetoru 7045 dle následujících podmínek:

Předmět prodeje: Zetor typ 7045, kategorie vozidla – T1, rok výroby 1984, STK do 21.11.2019,

RZ- E00 3400, číslo technického průkazu ZA 106539. Prohlídka traktoru je možná po telefonické domluvě, tel. 602123320 Kumpan Radislav , starosta obce.

Cena: Vyvolávací cena 250 000,-Kč, cena bude uhrazena v hotovosti v kanceláři obecního úřadu Horní Bradlo, Dolní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo před podpisem kupní smlouvy.

Prodej: prodej proběhne obálkovou metodou, traktor bude prodán nejvyšší nabídnuté ceně.

Lhůta pro podání nabídek: Do úterý 12.června 2018 do 14:00 hodin včetně do kanceláře obecního úřadu Horní Bradlo, Dolní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo v zalepené obálce označené heslem Neotvírat – prodej traktoru Zetor typ 7045“.

 Obsah nabídky

  • Jméno a adresa
  • Telefonní kontakt
  • Nabízená cena

Otevírání obálek: Otevření a vyhodnocení nabídek proběhne na nejbližším veřejném zasedání obecního zastupitelstva.

V Horním Bradle 15.5.2018

Kumpan Radislav

Starosta obce

 

Zápis dětí do mateřské školy

Zápis

 do Mateřské školy Trhová Kamenice se uskuteční dne 4.5.2018

od 7.00 hod. do 13.00 hod.

S sebou si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.

Přihlášky a evidenční listy si rodiče mohou vyzvednout od 9.4. do 20.4. 2018 od 7.00 hod. do 13.00 hod. v mateřské škole.

Do mateřské školy se zapisují děti, které začnou školu navštěvovat v měsících září 2018 – červen 2019.

Pro děti, které do 31.8.2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2018 předškolní vzdělávání povinné.