Zápis do mateřské školy

Aktuálně

Zápis dětí do Mateřské školy Trhová Kamenice se uskuteční dne 10. 5. 2023 od 9.00 hod. do 11.30 hod.

Přihlášky, evidenční listy, další požadované doklady a informace o zápisu si rodiče mohou vyzvednout  

od 17. 4. do  28. 4. 2023 od 8.00 hod. do 11.30 hod. v mateřské škole.

Do mateřské školy se zapisují děti, které začnou školu navštěvovat v měsících září 2023 – červen 2024.

Pro děti, které do 31. 8. 2023 dosáhnou věku pěti let, je od 1. 9. 2023 předškolní vzdělávání povinné.