Zápis do Mateřské školy Trhová Kamenice

Aktuálně

se uskuteční dne 7.5.2019

od 9.30 hod. do 13.30 hod.

S sebou si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.

Přihlášky a evidenční listy si rodiče mohou vyzvednout od 15.4. do 26.4. 2019 od 10.00 hod. do 16.00 hod. v mateřské škole.

Do mateřské školy se zapisují děti, které začnou školu navštěvovat v měsících září 2019 – červen 2020.

Pro děti, které do 31.8.2019 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2019 předškolní vzdělávání povinné.

Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace

Aktuálně

Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Pardubický kraj vyhlásil dne 5. 9. 2018 4. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových

stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 5. září 2018

Datum zahájení příjmu žádostí: 9. října 2018 (pouze elektronicky)

Datum ukončení příjmu žádostí: 10. prosince 2018 ve 12 hod.

V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci výzvy

lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s dostatečným

předstihem oznámena.

Kontaktní osoby:

Ing. Milan Bodeček, tel.: 466 026 643, e-mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz

Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz

Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz

Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340, e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz

Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409, e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz

Mgr. Jiří Kyral, tel.: 466 026 343, e-mail: jiri.kyral@pardubickykraj.cz