Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace

Aktuálně

Informace o vyhlášení 4. výzvy na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Pardubický kraj vyhlásil dne 5. 9. 2018 4. výzvu na kotlíkové dotace v Pardubickém kraji

Úplné znění výzvy včetně příloh a pokynů k vyplnění žádosti je dostupné na internetových

stránkách www.pardubickykraj.cz/kotlikove-dotace.

Termíny výzvy a předkládání žádostí:

Datum vyhlášení výzvy: 5. září 2018

Datum zahájení příjmu žádostí: 9. října 2018 (pouze elektronicky)

Datum ukončení příjmu žádostí: 10. prosince 2018 ve 12 hod.

V závislosti na objemu přijatých a zaregistrovaných žádostí může být vzhledem k alokaci výzvy

lhůta ukončení příjmu žádostí zkrácena. Informace o této skutečnosti bude s dostatečným

předstihem oznámena.

Kontaktní osoby:

Ing. Milan Bodeček, tel.: 466 026 643, e-mail: milan.bodecek@pardubickykraj.cz

Ing. Eva Izáková, tel.: 466 026 325, e-mail: eva.izakova@pardubickykraj.cz

Ing. Jana Nováková, tel.: 466 026 489, e-mail: jana.novakova@pardubickykraj.cz

Ing. Ivana Musilová, tel.: 466 026 340, e-mail: ivana.musilova@pardubickykraj.cz

Bc. Helena Kápičková, tel.: 466 026 409, e-mail: helena.kapickova@pardubickykraj.cz

Mgr. Jiří Kyral, tel.: 466 026 343, e-mail: jiri.kyral@pardubickykraj.cz

Inzerát – prodej traktoru

Aktuálně

Obec Horní Bradlo oznamuje prodej traktoru Zetoru 7045 dle následujících podmínek:

Předmět prodeje: Zetor typ 7045, kategorie vozidla – T1, rok výroby 1984, STK do 21.11.2019,

RZ- E00 3400, číslo technického průkazu ZA 106539. Prohlídka traktoru je možná po telefonické domluvě, tel. 602123320 Kumpan Radislav , starosta obce.

Cena: Vyvolávací cena 250 000,-Kč, cena bude uhrazena v hotovosti v kanceláři obecního úřadu Horní Bradlo, Dolní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo před podpisem kupní smlouvy.

Prodej: prodej proběhne obálkovou metodou, traktor bude prodán nejvyšší nabídnuté ceně.

Lhůta pro podání nabídek: Do úterý 12.června 2018 do 14:00 hodin včetně do kanceláře obecního úřadu Horní Bradlo, Dolní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo v zalepené obálce označené heslem Neotvírat – prodej traktoru Zetor typ 7045“.

 Obsah nabídky

  • Jméno a adresa
  • Telefonní kontakt
  • Nabízená cena

Otevírání obálek: Otevření a vyhodnocení nabídek proběhne na nejbližším veřejném zasedání obecního zastupitelstva.

V Horním Bradle 15.5.2018

Kumpan Radislav

Starosta obce

 

Zápis dětí do mateřské školy

Aktuálně

Zápis

 do Mateřské školy Trhová Kamenice se uskuteční dne 4.5.2018

od 7.00 hod. do 13.00 hod.

S sebou si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.

Přihlášky a evidenční listy si rodiče mohou vyzvednout od 9.4. do 20.4. 2018 od 7.00 hod. do 13.00 hod. v mateřské škole.

Do mateřské školy se zapisují děti, které začnou školu navštěvovat v měsících září 2018 – červen 2019.

Pro děti, které do 31.8.2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2018 předškolní vzdělávání povinné.