Inzerát – prodej traktoru

Aktuálně

Obec Horní Bradlo oznamuje prodej traktoru Zetoru 7045 dle následujících podmínek:

Předmět prodeje: Zetor typ 7045, kategorie vozidla – T1, rok výroby 1984, STK do 21.11.2019,

RZ- E00 3400, číslo technického průkazu ZA 106539. Prohlídka traktoru je možná po telefonické domluvě, tel. 602123320 Kumpan Radislav , starosta obce.

Cena: Vyvolávací cena 250 000,-Kč, cena bude uhrazena v hotovosti v kanceláři obecního úřadu Horní Bradlo, Dolní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo před podpisem kupní smlouvy.

Prodej: prodej proběhne obálkovou metodou, traktor bude prodán nejvyšší nabídnuté ceně.

Lhůta pro podání nabídek: Do úterý 12.června 2018 do 14:00 hodin včetně do kanceláře obecního úřadu Horní Bradlo, Dolní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo v zalepené obálce označené heslem Neotvírat – prodej traktoru Zetor typ 7045“.

 Obsah nabídky

  • Jméno a adresa
  • Telefonní kontakt
  • Nabízená cena

Otevírání obálek: Otevření a vyhodnocení nabídek proběhne na nejbližším veřejném zasedání obecního zastupitelstva.

V Horním Bradle 15.5.2018

Kumpan Radislav

Starosta obce

 

Zápis dětí do mateřské školy

Aktuálně

Zápis

 do Mateřské školy Trhová Kamenice se uskuteční dne 4.5.2018

od 7.00 hod. do 13.00 hod.

S sebou si vezměte rodný list dítěte a občanský průkaz.

Přihlášky a evidenční listy si rodiče mohou vyzvednout od 9.4. do 20.4. 2018 od 7.00 hod. do 13.00 hod. v mateřské škole.

Do mateřské školy se zapisují děti, které začnou školu navštěvovat v měsících září 2018 – červen 2019.

Pro děti, které do 31.8.2018 dosáhnou věku pěti let, je od 1.9.2018 předškolní vzdělávání povinné.

Uzavření školky

Aktuálně

UPOZORNĚNÍ

V souladu s § 24, zákona č. 561/2004 (Školský zákon) rozhodla ředitelka Mateřské školy Trhová Kamenice o vyhlášení mimořádného uzavření školy ve dnech 23.2.2018 – 2.3.2018.

Mateřská škola bude uzavřena na základě vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje a po dohodě se zřizovatelem. Důvodem je dlouhodobě přetrvávající výskyt respiračních infekcí . Nemocnost dětí přesáhla 62%.

V době uzavření mateřské školy budou obě budovy důkladně vydezinfikovány.

Aktuálně

Skutečský festival již popatnácté 18.3.-13.5.2018

Návštěvníci festivalu Tomáškova a Novákova hudební Skuteč uslyší, již v neděli 18. března, první tóny zahajovacího koncertu, na kterém vystoupí Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Během dvou měsíců nabídne například operu Panna Orleánská, scénické provedení kantáty Carmina Burana či nesmrtelné hity krále popu Michaela Jacksona.

Podrobnější program naleznete na stránkách http://hudebni.skutec.cz.