Informace z mateřské školy

Aktuálně

Informace o umístění dětí do MŠ po znovuotevření dne 25.5.2020 naleznou rodiče na web. stránkách školy.