Betlémské světlo

Aktuálně

Ve středu 23. prosince v 17. hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba v Trhové Kamenici přijďte shlédnout program:

  • Betlémský příběh hraný, zpívaný a vyprávěný
  •  Rozeslání Betlémského světla
  • Zpívání koled u jesliček před farou
  • Horký punč a čaj

program hudebně doprovodí místní pěvecký sbor Jeřabiny