Dětský karneval

Aktuálně

V sobotu 19.3.2016 od 14.00 hodin se koná v sokolovně

D Ě T S K Ý      K A R N E V A L

Hudba-zábava-občerstvení-tombola

Vstupné: masky zdarma,  ostatní 20,- Kč