Inzerát – prodej traktoru

Aktuálně

Obec Horní Bradlo oznamuje prodej traktoru Zetoru 7045 dle následujících podmínek:

Předmět prodeje: Zetor typ 7045, kategorie vozidla – T1, rok výroby 1984, STK do 21.11.2019,

RZ- E00 3400, číslo technického průkazu ZA 106539. Prohlídka traktoru je možná po telefonické domluvě, tel. 602123320 Kumpan Radislav , starosta obce.

Cena: Vyvolávací cena 250 000,-Kč, cena bude uhrazena v hotovosti v kanceláři obecního úřadu Horní Bradlo, Dolní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo před podpisem kupní smlouvy.

Prodej: prodej proběhne obálkovou metodou, traktor bude prodán nejvyšší nabídnuté ceně.

Lhůta pro podání nabídek: Do úterý 12.června 2018 do 14:00 hodin včetně do kanceláře obecního úřadu Horní Bradlo, Dolní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo v zalepené obálce označené heslem Neotvírat – prodej traktoru Zetor typ 7045“.

 Obsah nabídky

  • Jméno a adresa
  • Telefonní kontakt
  • Nabízená cena

Otevírání obálek: Otevření a vyhodnocení nabídek proběhne na nejbližším veřejném zasedání obecního zastupitelstva.

V Horním Bradle 15.5.2018

Kumpan Radislav

Starosta obce