Pohár Trhovka 2018 – skoky do vody

Vstupné pro občany trvale bydlící v Trhové Kamenici a místních částech je na tuto akci zdarma

po předložení občanského průkazu.