Pozvánka na veřejné zasedání

Aktuálně

Dne 15. června 2015 od 19.00 hodin se koná v sokolovně veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice

Program:

1. zpráva o činnosti

2. závěrečný účet, účetní závěrka

3. rozpočtové změny

4. prodej a nákup pozemků

5. různé

6. rozprava