Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva

Aktuálně

Zveme vás na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice, které se koná v pondělí 12. prosince 2016 v sokolovně od 19.00 hodin

Program:

  1. zpráva o činnosti
  2. volba místostarosty
  3. rozpočtové změny
  4. rozpočtové provizorium na r. 2017
  5. obecně závazná vyhláška
  6. nákup a prodej pozemků
  7. různé
  8. rozprava