Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice

Aktuálně

Starostka městyse Trhová Kamenice svolává na den 14. prosince 2020 do sokolovny v Trhové Kamenici od 19. hodin veřejné zasedání zastupitelstva městyse T. Kamenice

Program:

1. Zpráva o činnosti

2. Rozpočtové změny

3. Rozpočtové provizorium městyse na rok 2021

4. střednědobý výhled městyse na rok 2022-2024

5. Rozpočet PO – ZŠ a MŠ na rok 2021

6. Střednědobý výhled PO – ZŠ a MŠ

7. Obecně závazná vyhláška – poplatek za odpady

8. Prodej pozemků

9. Různé

10. Rozprava