Uzavření školky

Aktuálně

UPOZORNĚNÍ

V souladu s § 24, zákona č. 561/2004 (Školský zákon) rozhodla ředitelka Mateřské školy Trhová Kamenice o vyhlášení mimořádného uzavření školy ve dnech 23.2.2018 – 2.3.2018.

Mateřská škola bude uzavřena na základě vyjádření Krajské hygienické stanice Pardubického kraje a po dohodě se zřizovatelem. Důvodem je dlouhodobě přetrvávající výskyt respiračních infekcí . Nemocnost dětí přesáhla 62%.

V době uzavření mateřské školy budou obě budovy důkladně vydezinfikovány.