Veřejné zasedání zastupitelstva

Aktuálně

Starostka městyse Trhová Kamenice svolává na středu 11.12.2013  v 19 hod. do sokolovny

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE.

Program:

  1. Zpráva o činnosti
  2. Rozpočtové změny
  3. Rozpočtové provizorium r. 2014
  4. Obecně závazná vyhláška
  5. Prodej pozemků
  6. Různé
  7. Rozprava

Zasedání je veřejné, zveme občany k účasti.