Veřejné zasedání zastupitelstva

Aktuálně

V pondělí 14. prosince 2015 se koná v sokolovně od 19.00 hodin veřejné zasedání zastupitelstva městyse.

Program:

  1. zpráva o činnosti
  2. rozpočtové změny r. 2015
  3. rozpočtové provizorium r. 2016
  4. obecně závazná vyhláška
  5. prodej pozemku
  6. různé
  7. rozprava