Veřejné zasedání zastupitelstva městyse

Aktuálně

Starostka městyse Trhová Kamenice svolává na den 15. března 2021 od 19.00 hodin do sokolovny veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice

Program: 

  1. zpráva o činnosti
  2. rozpočet městyse na rok 2021
  3. výsledek hospodaření MŠ a ZŠ za rok 2020
  4. výsledek hospodaření VHČ za rok 2020
  5. směna pozemků
  6. různé
  7. rozprava