Veřejné zasedání zastupitelstva městyse

Aktuálně

Ve středu 6. března 2013 od 19.00 hodin se koná v sokolovně veřejné zasedání zastupitelstva městyse Trhová Kamenice.

Program:

1. zpráva o činnosti

2. rozpočet na r. 2013

3. rozpočtový výhled

4. směna pozemků

5. různé

6. rozprava